Let op, is het een noodgeval bel dan met 112.

Privacy, anonimiteit en persoonsgegevens

Lees ook onze disclaimer.

Anonimiteit

Je bent bij ons net zo(min) anoniem als op andere plekken op internet. Je kunt in principe hulp krijgen zonder je bekend te maken, tenzij je ervoor kiest om meer informatie met ons te delen. In absolute uitzonderings- en crisisgevallen kan een minimum aan informatie over jou gedeeld worden met anderen om groot gevaar af te wenden. Ook als het doorbreken van ons beroepsgeheim echt nodig lijkt om groot, relevant gevaar voor anderen af te wenden, zullen we dat doen, bijvoorbeeld door je IP-adres* te delen met de politie. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring

Geheimhouding

Een andere kwestie is die van geheimhouding. Net zoals artsen en andere hulpverleners zijn de medewerkers van PratenOnline gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit kan niet worden doorbroken, tenzij er sprake is van een zogenaamd “conflict van plichten”. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstig gevaar dat dreigt voor anderen en dat alleen kan worden doorbroken door derden in te schakelen, bijvoorbeeld een behandelaar of zelfs politie. De hulpverlener moet dan afwegen of het gevaar zo groot is dat het doorbreken van het beroepsgeheim in verhouding staat tot het gevaar (proportionaliteit) en dat het gevaar niet met een minder ingrijpend alternatief kan worden afgewend (subsidiariteit). Als er gegevens van de hulpvrager beschikbaar zijn of worden gesteld, zal PratenOnline deze in uiterste nood (laten) gebruiken.

Overmatig gebruik

Wij weten inmiddels dat het overmatig gebruik van online diensten schadelijke gevolgen kan hebben voor hulpvragers en dat willen wij voorkomen. Het systeem waarmee we chatten kan, middels de individuele IP-adressen achterhalen hoe vaak iemand gebruik maakt van onze diensten. Wij weten dan nog steeds niet wie je bent, maar zien wel hoe vaak je bij ons bent geweest. Wanneer wij vermoeden dat er bij jou sprake zou kunnen zijn van schadelijke effecten van het overmatig gebruik van onze diensten zullen wij je vragen daarover in gesprek te treden met een van onze professionals en zullen afspraken worden gemaakt over verantwoord gebruik van onze diensten.

Dossier

Wanneer je therapie krijgt bij PratenOnline bevat jouw dossier onder andere de de chatgesprekken en ingevulde testen (niet de zelftest die aan aanmelding vooraf gaat). PratenOnline zorgt voor goede beveiliging en vertrouwelijkheid van de dossiers. Je kunt ook altijd de chat-transcripts (een kopie van het chatgesprek) naar jezelf laten mailen aan het eind van het chatgesprek. Zo heb je altijd zelf toegang tot de gesprekken die je hebt gevoerd. Het beleid van PratenOnline is dat alleen jouw hulpverlener en diens vervangers toegang hebben tot je dossier dat volgens wettelijke regels 15 jaar bewaard moet blijven. Je hebt het recht je dossier in te zien, aan te vullen, of om correcties of vernietiging te vragen. Dat kun je aan je hulpverlener vragen, die zal je vragen aan te tonen wat jouw dossier is.

Je kunt hiervoor ook contact opnemen met de coördinator [email protected].

(Wetenschappelijk) onderzoek

We willen onze hulp blijven verbeteren door te leren van onze eerdere hulp en daarom maken we voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsbevordering en onderwijs, gebruik van de beschikbare en geanonimiseerde cliëntgegevens. Onze hulpverleners zorgen ervoor dat herleiding van de gegevens tot natuurlijke personen niet langer mogelijk is. De onderzoeken zijn in het algemeen belang en kunnen zonder geanonimiseerde cliëntgegevens niet uitgevoerd worden. Mocht je bezwaar hebben tegen het anonimiseren van jouw persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden, meld dit dan aan je hulpverlener of de coördinator. Hij/zij zal er dan voor zorgen dat je gegevens niet gebruikt worden en dit ook registreren. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

PratenOnline kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het gebruikte besturingssysteem of het gebruik van de applicatie om het hulpplatform te optimaliseren voor de gebruikers. Er worden geen persoonlijke gegevens gebruikt ten behoeve van statistieken.

Veiligheid internet

Voor online communicatie gebruikt de hulpverlener een computer die is uitgerust met een up-to-date virusscanner, firewall en recente patches voor de software waarmee gewerkt wordt. Verder is de veiligheid natuurlijk afhankelijk van hoe jij je computer, tablet of telefoon waarmee je PratenOnline bezoekt, hebt beveiligd. De betrouwbaarheid en de veiligheid van de chatcontacten worden gewaarborgd doordat de chatapplicatie zich binnen een beveiligde omgeving bevindt. De verbinding met de chatserver is volledig versleuteld, zodat niemand de gesprekken kan afluisteren. Deze server voldoet aan de GDPR wetgeving (General Data Protection Regulation, wetgeving van de Europese Unie). De beveiliging van de applicatie wordt geregeld getest door ethische hackers, die zoeken naar een lek, zodat deze gedicht kan worden. 

PratenOnline is niet verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van de sites van derden.

Cookies

PratenOnline maakt gebruik van Google Analytics om door middel van statistieken het websitebezoek inzichtelijk te maken. Dit betekent dat op de pc, tablet of telefoon van een bezoeker van de website een analytische cookie geplaatst wordt. Dit doen we alleen om onderzoek te kunnen doen en om mensen die onze website bezoeken beter te kunnen helpen.

PratenOnline maakt gebruik van functionele cookies om de website beter te laten functioneren. 

PratenOnline maakt geen gebruik van tracking cookies die individueel surfgedrag bijhouden en profielen opstellen om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken.

Contact

Als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door PratenOnline, kun je die stellen aan de coördinator
 
* Elke computer die is aangesloten op het internet of netwerk heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet. Bij mensen die vanuit huis werken, identificeert het IP-adres hun internetprovider. Activiteiten op het internet zijn hierdoor bijna nooit werkelijk anoniem. De persoon achter een IP-adres is in de meeste gevallen te achterhalen, soms direct, maar meestal alleen met medewerking van justitie. Deze vraagt vervolgens bij de betreffende provider op wie dat adres op dat moment gebruikte.