Let op, is het een noodgeval bel dan met 112.

Klachtenprocedure

De medewerkers van PratenOnline doen hun uiterste best ieder contact respectievelijk iedere behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Heb je suggesties hoe de bejegening of andere aspecten van de dienst- en hulpverlening beter zouden kunnen, dan horen we dat graag. Je kunt dit aan ons doorgeven via dit formulier. 

Brengt dat geen oplossing of heb je er bezwaar tegen dat met de medewerker te bespreken dan kun je gebruik maken van de PratenOnline klachtenregeling, zoals bedoeld in de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector. 

Kern van de regeling is bemiddeling door een klachtenbemiddelaar en een onafhankelijke klachtencommissie die snel op een ingediende klacht reageert. Verder wordt precies aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en wat u daarna kunt verwachten. De klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar. 

Indien je als gebruiker van de online chat een klacht over de geboden hulpverlening hebt, dan zal allereerst geprobeerd worden het probleem tussen beiden op te lossen. Dit kan via de projectmanager van PratenOnline: [email protected]

Indien deze bemiddeling niet slaagt, dan kun je jouw klacht per mail indienen via het volgende webformulier: https://kenterjeugdhulp.nl/over-kenter/compliment-of-klacht. De klacht kan ook schriftelijk worden ingediend bij:
Klachtencommissie 
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 581 
2070 AN Santpoort-Noord 

Voor eventuele vragen en of ondersteuning bij het beschrijven van uw klacht kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Kenter: [email protected]  

Met indiening van een klacht, treedt toepassing van het klachtenreglement van de Kenter Jeugdhulp in werking.