Privacy Statement

Deze website kun je anoniem raadplegen. Je vraag of probleem zal vertrouwelijk worden behandeld; er worden geen gegevens over jou verstrekt aan anderen (zoals: school, ouders, hulpverleners).

Je kunt er voor kiezen om anoniem te blijven, je kunt dan je eigen gebruikersnaam kiezen waarmee jij je bekend kunt maken.
Omdat wij met vertrouwelijke gegevens werken, hebben wij de website passend beveiligd, en kun je er van uitgaan dat alleen de hulpverleners kennis nemen van je vraag of probleem.

PratenOnline verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de site. Statistische informatie die van belang is voor de verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen, aantallen downloads enz.) wordt wel verzameld.