Over ons

Het doel van de website www.PratenOnline.nl is om alle Nederlandstalige jongeren, tussen 12 en 22 jaar, die kampen met depressieve klachten, kosteloos, anoniem en laagdrempelig, professionele hulp te bieden. Er zijn in Nederland meer dan 50.000 depressieve jongeren, waarvan een groot aantal een poging tot zelfmoord onderneemt, en (te) veel met succes.
Deze jongeren vinden om verschillende redenen niet of onvoldoende hun weg naar de reguliere jeugdhulpverlening, maar hebben wel hulp nodig, want depressie heeft ernstige gevolgen, zowel voor de persoon die er aan lijdt als voor zijn / haar omgeving.
Om deze jongeren te bereiken is het gebruik van online hulp (“chat”) een vanzelfsprekende keuze: 95% van de Nederlandse jongeren heeft toegang tot een PC resp. Internet, ze voelen zich aangetrokken tot het medium en zijn er bedreven in. En ze voelen zich thuis bij het anonieme karakter ervan. Psychische hulpverlening komt hiermee ook uitdrukkelijk binnen bereik van slechthorende en dove jongeren.

PratenOnline is in 2004 ontwikkeld door J.A. (Pien) Oijevaar en maakt sindsien deel uit van de E-health activiteiten van Jeugdriagg Noord Holland Zuid en sinds juli 2015 Kenter Jeugdhulp. 
 
De online-medewerkers van www.pratenonline.nl:

Naam Kwalificatie
Linda GZ psycholoog
Martin systeemtherapeut
Lenneke GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog
Lucy psycholoog, orthopedagoog
Paul systeemtherapeut
Hester SPV kinderen en jeugd, oplossingsgericht therapeut
Peter maatschappelijk werker VO kinderen en jeugd
Marijke klinisch psycholoog kinderen en jeugd
Nicole GZ psycholoog
Janet coördinator POL

De online-medewerkers zijn allen ervaren (jeugd)hulpverleners die aangesloten zijn bij het netwerk van oplossingsgericht werkenden in Nederland. Zij verlenen hun diensten aan deze site op basis van de principes en uitgangspunten van de Oplossingsgerichte Therapie. Oplossingsgerichte Therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. Meer informatie is te vinden op de website http://www.solution-focused.nl

Contact?

Wij zijn te bereiken:
per e-mail: secretariaat@pratenonline.nl
per post:  Middenduinerweg 44, 2071AN  Santpoort Noord
 
Donaties

Financiering van de website www.pratenonline.nl geschiedt geheel door subsidies, donaties en schenkingen. Continuering van de activiteiten van PratenOnline is gegarandeerd door financiering van het Ministerie van VWS. 
Om de hulpverlening via de website in stand te houden en uit te breiden zijn donaties meer dan welkom op bankrekening NL62INGB0669359335, t.a.v. Kenter Jeugdhulp / PratenOnline, Haarlem. Indien gewenst kan de naam van de goede gever vermeld worden op deze site.