Disclaimer

Disclaimer


De jongerensite www.PratenOnline.nl is een project van Kenter Jeugdhulp.
Doel van de site is het bieden van psychische ondersteuning aan jongeren (12 – 23 jaar) die kampen met depressieve en / of angstklachten. Deze ondersteuning vindt online plaats (“chat”). Leeftijd en identiteit van de gebruiker blijven onbekend, als de jongere dat wil.

Kenter Jeugdhulp, de websiteredactie en eventuele overige contribuanten betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken en samenstellen van de informatie op deze site of op hieraan gelinkte sites, en kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De bezoeker wordt aangeraden altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen voor gebruik van via PratenOnline.nl verkregen informatie. Kenter Jeugdhulp en eventuele andere contribuanten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Evenmin aanvaarden zij aansprakelijkheid voor het optreden van fouten, virussen en / of onderbrekingen in het functioneren van deze site.

Klachtenprocedure


Indien een gebruiker van de online chat een klacht over de geboden hulpverlening heeft, dan zal allereerst gepoogd worden het probleem tussen beiden op te lossen, dit kan via de projectmanager van PratenOnline: secretariaat@pratenonline.nl. Deze zal proberen het probleem op te lossen tussen jongere en hulpverlener. Indien deze bemiddeling niet slaagt, dan kan de jongere zijn / haar klacht schriftelijk indienen bij de externe klachtencommissie, Postbus 581, 2070AN  Santpoort Noord.

 

Richtlijn online contact jongere <-> hulpverlener
Deze richtlijn is van toepassing op alle online contacten tussen jongere en hulpverlener middels de website www.PratenOnline.nl. Handelingen, reikwijdte, werkwijze en verantwoordelijkheden zijn hierin opgenomen. Belanghebbenden kunnen een exemplaar opvragen door contact op te nemen met secretariaat@pratenonline.nl.